Proeftuin Veenweiden

In Proeftuin Veenweiden draait het om onderzoek en praktijk van maatregelen die bijdragen aan minder ammoniakemissie, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling.

Het laatste nieuws

Studiegroep Arno Plomp in de stal
Jaco Kastelein - pilotboer Veenweiden

Agenda

Proeftuin Veenweiden

In de proeftuin draait het om onderzoek en praktijk van maatregelen die bijdragen aan minder ammoniakemissie, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. 10 geselecteerde melkveehouders uit het gebied vormen de praktijk-kern in het programma. Samen met hen en 90 collega melkveehouders wordt de ‘ruimte voor ontwikkeling’ verkend. En wordt gekeken naar borging en beloning van resultaten waar nu en in de toekomst duurzaam rendement mee is te behalen.

Maak kennis met de pilotboeren

Bekijk de films over Proeftuin Veenweiden

Het initiatief

De pilotboeren

Pilotboeren

Onderzoek, praktijk, borgen & belonen

De Praktijk