De pilotboeren van Proeftuin Veenweiden zoeken teamgenoten

De 10 geselecteerde pilotboeren die deelnemen aan Proeftuin Veenweiden doen het de komende 3 jaar niet alleen! Elke boer vormt een team met collega melkveehouders en gaat aan de slag om de praktijkgerichte maatregelen uit te testen op hun bedrijf. Bij een team is samenwerking belangrijk voor het bepalen en behalen van resultaat. Dat geldt ook voor de deelnemers aan de Proeftuin: met elkaar werken aan méér dan alleen een individuele prestatie. Wat je met elkaar bereikt is van belang voor de hele sector!

Bent u een melkveehouder in de veenweiden die van doorpakken houdt, nieuwsgierig is én mee wil denken en praten over maatregelen voor de toekomst, meld u dan aan!

Het laatste nieuws

Proefopstelling grasraffinage op KTC Zegveld
Graskuil - Proeftuin Veenweiden
Dick Jan Koster, adviseur Proeftuin Veenweiden

Agenda

Proeftuin Veenweiden

In Proeftuin Veenweiden draait het om onderzoek en praktijk van maatregelen die bijdragen aan minder ammoniakemissie, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. 10 geselecteerde melkveehouders uit het gebied vormen de praktijk-kern in het programma. Samen met hen en 90 collega melkveehouders wordt de ‘ruimte voor ontwikkeling’ verkend. En wordt gekeken naar borging en beloning van resultaten waar nu en in de toekomst duurzaam rendement mee is te behalen.

Bekijk de films over Proeftuin Veenweiden

Het initiatief

De pilotboeren

Pilotboeren

Onderzoek, praktijk, borgen & belonen

De Praktijk