Woonplaats: Driebruggen
Leeftijd: 43
Aantal melkveekoeien: 90
Aantal stuks jongvee: 56
Aantal hectares huiskavel: 32
Aantal hectares veldkavel(s): 5
Hoeveel % kleigrond
Melksysteem: 2*8 visgraat
Beweidingssysteem: 4-daags omweiden, ’s nachts opstallen. Afhankelijk van de grote van de percelen maximaal 4 dagen op een perceel. ’s Avonds opstallen, dan wordt er mengkuil gevoerd van 40% snijmais en 60% kuilgras. Weiden vanaf april tot november zo lang het weer het toelaat.

Begeleider

Dick Jan Koster

Als adviseur van PPP-Agro Advies begeleid ik vanuit Proeftuin Veenweiden een drietal melkveehouders uit de pilotgroep bij de ontwikkelingen en innovaties op hun bedrijf.

Lees meer…

Dick Jan KosterPPP-Agro Advies

In het nieuws