Jaap Schep, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Jaap Schep is melkveehouder in Bergambacht.

Focus: Grond op afstand

Experiment: Verdunning drijfmest – gras opbrengst en graskwaliteit

Mest verdunnen met water levert winst op

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 525
  • Aantal stuks jongvee: 330
  • Aantal hectares huiskavel gras: 75
  • Aantal hectares veldkavel gras: 125
  • Aantal hectares veldkavel mais en tarwe: 40
  • Hoeveel % kleigrond: 25 (geldt voor veldkavel)
  • Melksysteem: Carrousel
  • Beweidingssysteem: Beperkt weiden omweiden na een week

Bekijk de introductiefilm van Jaap Schep

In het nieuws

verschillende verdunningen van drijfmest
Pilotboer Beukeboom mestverdunning
mesttoedienen per 2018
Pilotboer Jaap Schep
Kaaswinkel van Melkvee- en Kaasboerderij Schep
Graskuil - Proeftuin Veenweiden

Foto’s van het bedrijf