Woonplaats: Bergambacht
Leeftijd: 45
Aantal melkveekoeien: 525
Aantal stuks jongvee: 330
Aantal hectares huiskavel gras: 75
Aantal hectares veldkavel gras: 125
Aantal hectares veldkavel mais en tarwe 40
Hoeveel % kleigrond 25 (geldt voor veldkavel)
Melksysteem: Carrousel
Beweidingssysteem: Beperkt weiden omweiden na een week

In het nieuws

mesttoedienen per 2018