Woonplaats: Stolwijk
Leeftijd: 32
Aantal melkveekoeien: 120
Aantal stuks jongvee: 60
Aantal hectares huiskavel: 24
Aantal hectares veldkavel(s): 18
Hoeveel % kleigrond
Melksysteem: Conventioneel
Beweidingssysteem: Beperkt ongeveer 6 uur per dag en omweiden

In het nieuws

Grasmonsters
Graskuil - Proeftuin Veenweiden