Woonplaats: Oudewater
Leeftijd: 48
Aantal melkveekoeien: 60
Aantal stuks jongvee: 26
Aantal hectares huiskavel: 26
Aantal hectares veldkavel:
Hoeveel % kleigrond
Melksysteem: 2×4 visgraat
Beweidingssysteem: Voorjaar: voorbeweiden, daarna stripgrazen tot de herfst, dan omweiden en tot slot on/off grazing.

In het nieuws

Proeftuin Veenweiden bodembeheer
Eiwitgehalte

Experimenten

Jan Graveland

Begeleider

Tim van Noord

Lag de focus in het eerste jaar op de bedrijven van de pilotboeren, in dit tweede jaar van de Proeftuin trekken we het breder en gaan alle deelnemers op hun eigen bedrijf met maatregelen aan de slag gaan om ammoniakreductie te realiseren.

Lees meer…

Tim van NoordPPP-Agro Advies