Woonplaats: Brandwijk
Leeftijd: 26
Aantal melkveekoeien: 105-110
Aantal stuks jongvee: 50
Aantal hectares huiskavel: 34
Aantal hectares veldkavel(s): 12
Hoeveel % kleigrond
Melksysteem: 2×10 60graden
Beweidingssysteem: Voorjaar tweede snede roulerend standweiden. Daarna stip-grazen (rond 8 uur weiden)

Begeleider

Tim van Noord

Lag de focus in het eerste jaar op de bedrijven van de pilotboeren, in dit tweede jaar van de Proeftuin trekken we het breder en gaan alle deelnemers op hun eigen bedrijf met maatregelen aan de slag gaan om ammoniakreductie te realiseren.

Lees meer…

Tim van NoordPPP-Agro Advies

Nieuws

Pilotboer Proeftuin Veenweiden Verhoef
Graskuil - Proeftuin Veenweiden