Woonplaats: Hazerswoude Rijndijk
Leeftijd: 44
Aantal melkveekoeien: 170
Aantal stuks jongvee: 100
Aantal hectares huiskavel: 40,6
Aantal hectares veldkavel: 10,6 Staatsbosbeheer
Hoeveel % kleigrond
Melksysteem: AMS
Beweidingssysteem: Standweiden 12 uur.

In het nieuws