Wouter Beukeboom, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Wouter Beukeboom is melkveehouder in Hazerswoude Rijndijk.

Focus: (Robot en) beweiden

Experiment: Verdunning drijfmest – gras opbrengst en mineralisatie, kosten effectiviteiten

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 170
  • Aantal stuks jongvee: 100
  • Aantal hectares huiskavel: 40,6
  • Aantal hectares veldkavel: 10,6 Staatsbosbeheer
  • Melksysteem: AMS
  • Beweidingssysteem: Standweiden 12 uur

In het nieuws

Mest verdunnen bij pilotboer Wouter Beukeboom
weidepad bij Wouter Beukeboom, pilotboer Proeftuin Veenweiden
Pilotboer Beukeboom mestverdunning
Pilotboer Jaap Schep
Richard Korrel voer voor koeien

Foto’s van het bedrijf