Proeftuin Veenweiden van start!

Donderdagmiddag 30 juni jl vond op het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld de officiële aftrap van Proeftuin Veenweiden Natura 2000 plaats. Een groep van 85 beleidsmedewerkers van waterschappen en overheden, melkveehouders, bedrijfsadviseurs en onderzoekers verkenden de kansen en uitdagingen die er voor de komende drie jaar liggen. Een spannend programma, voor zowel de initiatiefnemers als de pilotboeren en financiers.