Wouter Beukeboom, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Pilotboer Wouter Beukeboom van Boerderij de Beukehof is genomineerd voor de duurzaamheidspenning gemeente Alphen. Wouter zet zich met verschillende projecten in voor duurzaamheid. Zoals een project voor het reduceren van ammoniak en het reduceren van de uitstoot van ammonia en methaan. Daarnaast wordt er gewerkt aan een project om bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Meer weten of stemmen? Ga naar https://alphensehelden.nl