In Spoor 2 gaat het om toetsing van de maatregelen in de praktijk. 10 pilotbedrijven gaan concreet aan de slag gaan met maatregelen om hun bedrijf efficiënter en toekomstbestendig te maken.

Daaromheen volgen 90 anderen wat er mogelijk is en passen zij op het eigen bedrijf toe wat kan. Hoe werken deze maatregelen (of mix daarvan) in de praktijk en welke passen het beste bij hun bedrijf? Het programma stimuleert melkveehouders en erfbetreders om zelf te komen met oplossingen en ideeën. Op die manier laat de sector haar inzet zien om de stikstofbelasting op het veenweidengebied te verlagen en pakt ze haar eigen verantwoordelijkheid om de doelen te realiseren.