In Spoor 2 ging het om toetsing van de maatregelen in de praktijk. 10 pilotbedrijven gingen concreet aan de slag gaan met maatregelen om hun bedrijf efficiënter en toekomstbestendig te maken.

Daaromheen volgden 90 anderen wat er mogelijk is en pasten zij op het eigen bedrijf toe wat kon. Hoe werkten deze maatregelen (of mix daarvan) in de praktijk en welke pasten het beste bij hun bedrijf? Het programma stimuleerde melkveehouders en erfbetreders om zelf te komen met oplossingen en ideeën. Op die manier liet de sector haar inzet zien om de stikstofbelasting op het veenweidengebied te verlagen en pakte ze haar eigen verantwoordelijkheid om de doelen te realiseren.