Arno Plomp, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Arno Plomp is melkveehouder in Wilnis.

Focus: Bemesting

Experiment: Kunstmest en zwavel

Niet wachten op het volgende plafond maar zelf aan de slag!

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 120
  • Aantal stuks jongvee: 65
  • Aantal hectares huiskavel: 30
  • Aantal hectares veldkavel: 35
  • Hoeveel % kleigrond: 15%
  • Melksysteem: Melkrobot
  • Beweidingssysteem: Roterend standweiden

Bekijk de introductiefilm van Arno Plomp

In het nieuws

Bedrijf pilotbedrijf Plomp
Studiegroep Arno Plomp in de stal

Begeleider

Als adviseur van PPP-Agro Advies begeleid ik vanuit Proeftuin Veenweiden een drietal melkveehouders uit de pilotgroep bij de ontwikkelingen en innovaties op hun bedrijf.

Lees meer…

Experimenten

Experiment Arno Plomp

Foto’s van het bedrijf