Twee jaar Proeftuin Veenweiden, waar stonden we toen? Bekijk hier waar onze pilotboeren mee bezig waren.

Maximaal beweiden voor minder ammoniak

We zijn nog niet klaar met verbeteren!

Wacht op het juiste moment voordat je drijfmest aanwendt

Mest verdunnen met water levert winst op

Wat moet je doen voor een laag ruw eiwit in het rantsoen?

Niet wachten op het volgende plafond maar zelf aan de slag!

Hoe kunnen we als boeren (nog) beter voeren?

Onderwaterdrainage, wat komt daar bij kijken?

Met een gezonde veestapel heb je minder jongvee nodig

Zo slim mogelijk omgaan met de grilligheid van de natuur

Compilatiefilm als antwoord op de vraag: 2 jaar proeftuin, waar staan we nu?