Mattias Verhoef, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Mattias Verhoef is melkveehouder in Brandwijk.

Focus: Beweiden en grasbenutting

Experiment: Het optimale maaimoment

Wat moet je doen voor een laag ruw eiwit in het rantsoen?

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 105-110
  • Aantal stuks jongvee: 50
  • Aantal hectares huiskavel: 34
  • Aantal hectares veldkavel(s): 12
  • Melksysteem: 2×10 60graden
  • Beweidingssysteem: Voorjaar tweede snede roulerend standweiden. Daarna stip-grazen (rond 8 uur weiden)

Bekijk de introductiefilm van Mattias Verhoef

Nieuws

Proeftuin Veenweiden deelnemer Mattias Verhoef meer dan 40 ton hooi
grasgroei
Pilotboer Proeftuin Veenweiden Verhoef
Graskuil - Proeftuin Veenweiden

Begeleider

Lag de focus in het eerste jaar op de bedrijven van de pilotboeren, in dit tweede jaar van de Proeftuin trekken we het breder en gaan alle deelnemers op hun eigen bedrijf met maatregelen aan de slag gaan om ammoniakreductie te realiseren.

Lees meer…

Experiment

Pilotboer Proeftuin Veenweiden Verhoef

Foto’s van het bedrijf