Wouter Beukeboom, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Wouter Beukeboom is melkveehouder in Hazerswoude Rijndijk.

Focus: (Robot en) beweiden

Experiment: Verdunning drijfmest – gras opbrengst en mineralisatie, kosten effectiviteiten

Wacht op het juiste moment voordat je drijfmest aanwendt

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 170
  • Aantal stuks jongvee: 100
  • Aantal hectares huiskavel: 40,6
  • Aantal hectares veldkavel: 10,6 Staatsbosbeheer
  • Melksysteem: AMS
  • Beweidingssysteem: Standweiden 12 uur

Bekijk de introductiefilm van Wouter Beukeboom

In het nieuws

Wouter Beukeboom, deelnemer Proeftuin Veenweiden
Mest verdunnen bij pilotboer Wouter Beukeboom
weidepad bij Wouter Beukeboom, pilotboer Proeftuin Veenweiden
Pilotboer Beukeboom mestverdunning
Proeftuin Veenweiden
Richard Korrel voer voor koeien

Foto’s van het bedrijf