Richard Korrel, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Richard Korrel is melkveehouder in Ouderkerk aan de Amstel.

Focus: Bodemdaling/baggeren

Experiment: Invloed bagger op opbrengst

Maximaal beweiden voor minder ammoniak

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 120
  • Aantal stuks jongvee: 80
  • Aantal hectares huiskavel: 53
  • Melksysteem: Carrousel
  • Beweidingssysteem: Dagelijks omweiden ruim 200 dagen dag en nacht buiten vanaf begin april tot november

Bekijk de introductiefilm van Richard Korrel

In het nieuws

Spuiten van bagger over veenweidengebied in Proeftuin Veenweiden
voeren bij pilotboer Richard Korrel
Epke Zonderland opende de staldeuren van Maatschap Korrel in Ouderkerk aan de Amstel
Richard Korrel voer voor koeien
Proeftuin Veenweiden - sloot

Begeleider

Sinds de start van de Proeftuin Veenweiden begeleid ik Richard Korrel in Ouderkerk a/d Amstel in zijn zoektocht naar de reductie van ammoniakuitstoot.

Lees meer…

Foto’s van het bedrijf