Jaco Kastelein, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Jaco Kastelein is melkveehouder in Bodegraven.

Focus: Beluchten mest

Experiment: Mestanalyse beluchte mest eventueel ook analyse kuilkwaliteit

Hoe kunnen we als boeren (nog) beter voeren?

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 80
  • Aantal stuks jongvee: 45
  • Aantal hectares huiskavel: 42
  • Hoeveel % kleigrond: 40%
  • Melksysteem: 2 x 16 stands swing over
  • Beweidingssysteem: Combinatie van standweiden en omweiden. ‘s Nachts opstallen, met bijvoeding van natuurhooi gemengd met perspulp, gluco + evt. snijmais.

Bekijk de introductiefilm van Jaco Kastelein

In het nieuws

Verdunnen van drijfmest
Ideale graskuil? Denk vanuit de koe
emissie arme vloer bij pilotboer Kastelein
Jaco Kastelein - pilotboer Veenweiden
proeftuin veenweiden - koeien

Foto’s van het bedrijf