Jaco Kastelein, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Jaco Kastelein is melkveehouder in Bodegraven.

Focus: Beluchten mest

Experiment: Mestanalyse beluchte mest eventueel ook analyse kuilkwaliteit

Hoe kunnen we als boeren (nog) beter voeren?

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 80
  • Aantal stuks jongvee: 45
  • Aantal hectares huiskavel: 42
  • Hoeveel % kleigrond: 40%
  • Melksysteem: 2 x 16 stands swing over
  • Beweidingssysteem: Combinatie van standweiden en omweiden. ‘s Nachts opstallen, met bijvoeding van natuurhooi gemengd met perspulp, gluco + evt. snijmais.

Bekijk de introductiefilm van Jaco Kastelein

In het nieuws

Jaco Kastelein, deelnemer Proeftuin Veenweiden
Verdunnen van drijfmest
Ideale graskuil? Denk vanuit de koe
emissie arme vloer bij pilotboer Kastelein
Jaco Kastelein - pilotboer Veenweiden
proeftuin veenweiden - koeien

Foto’s van het bedrijf