Jaap Schep, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Jaap Schep is melkveehouder in Bergambacht.

Focus: Grond op afstand

Experiment: Verdunning drijfmest – gras opbrengst en graskwaliteit

Mest verdunnen met water levert winst op

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 525
  • Aantal stuks jongvee: 330
  • Aantal hectares huiskavel gras: 75
  • Aantal hectares veldkavel gras: 125
  • Aantal hectares veldkavel mais en tarwe: 40
  • Hoeveel % kleigrond: 25 (geldt voor veldkavel)
  • Melksysteem: Carrousel
  • Beweidingssysteem: Beperkt weiden omweiden na een week

Bekijk de introductiefilm van Jaap Schep

In het nieuws

verschillende verdunningen van drijfmest
Pilotboer Beukeboom mestverdunning
mesttoedienen per 2018
Proeftuin Veenweiden
Kaaswinkel van Melkvee- en Kaasboerderij Schep
Graskuil - Proeftuin Veenweiden

Foto’s van het bedrijf