Nieuws over het experiment

Kaart: Percelen met de verwachte mate van mineralisatie
Barthlo Hoogendijk

Deelnemende pilotbedrijven

Jan Graveland, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Pilotbedrijf:
Graveland

Focus:
Mineralisatie

Experiment:
Kunstmestsoorten op veengrond en invloed op groei en mineralisatie