Nieuws over het experiment

Jan Graveland

Deelnemende pilotbedrijven

Jan Graveland, deelnemer Proeftuin Veenweiden
Arno Plomp, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Pilotbedrijf:
Plomp

Focus:
Bemesting

Experiment:
Effecten van kunstmest met zwavel