Proeftuin Veenweiden pilotboeren testen in de praktijk

Het doel van Proeftuin Veenweiden is om concrete, praktijkrijpe en duurzame maatregelen te ontwikkelen voor melkveehouders in dit specifieke gebied. Daar heb je dan natuurlijk ook de praktijk experts bij nodig! Vandaar dat vanaf de start van de proeftuin 10 geselecteerde melkveehouders als ‘pilotbedrijven’ actief meedraaien in de Proeftuin. Zij zijn betrokken bij het verkennen en onderzoeken van maatregelen voor minder stikstofbelasting. De 10 geselecteerde pilotbedrijven zijn onderling verschillend van omvang, bedrijfsvoering en ligging in het gebied.

Proeftuin Veenweiden teams

Netwerk van collega’s

Behalve de 10 pilotboeren, nemen nog eens 90 gedreven melkveehouders deel aan de Proeftuin. Zij vormen steeds in groepen van 9 á 10 deelnemers, een netwerk rond een pilotboer. Zij volgen wat er op zijn bedrijf wordt gedaan en kijken en onderzoeken hoe zij dat weer op hun bedrijf kunnen toepassen. Want ook daar zullen onderlinge verschillen vanwege locatie en type bedrijf en ondernemerstype, van invloed zijn de haalbaarheid en resultaten van maatregelen.

PPP-Agro Advies begeleidt vanuit Proeftuin Veenweiden de melkveehouders bij de ontwikkelingen en innovaties op hun bedrijf. En denkt mee over hoe zij hun vakmanschap vergroten en wat er nodig is voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering.