Proeftuin Veenweiden pilotboeren testten in de praktijk

Het doel van Proeftuin Veenweiden was om concrete, praktijkrijpe en duurzame maatregelen te ontwikkelen voor melkveehouders in dit specifieke gebied. Daar had je dan natuurlijk ook de praktijk experts bij nodig! Vandaar dat vanaf de start van de proeftuin 10 geselecteerde melkveehouders als ‘pilotbedrijven’ actief meedraaiden in de Proeftuin. Zij waren betrokken bij het verkennen en onderzoeken van maatregelen voor minder stikstofbelasting. De 10 geselecteerde pilotbedrijven waren onderling verschillend van omvang, bedrijfsvoering en ligging in het gebied.

Netwerk van collega’s

Behalve de 10 pilotboeren, namen nog eens 90 gedreven melkveehouders deel aan de Proeftuin. Zij vormden steeds in groepen van 9 á 10 deelnemers, een netwerk rond een pilotboer. Zij volgden wat er op zijn bedrijf werd gedaan en keken en onderzochten hoe zij dat weer op hun bedrijf konden toepassen. Want ook daar waren onderlinge verschillen vanwege locatie en type bedrijf en ondernemerstype, van invloed op de haalbaarheid en resultaten van maatregelen.

PPP-Agro Advies begeleidde vanuit Proeftuin Veenweiden de melkveehouders bij de ontwikkelingen en innovaties op hun bedrijf. En dachte mee over hoe zij hun vakmanschap vergroten en wat er nodig was voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering.