Actuele achtergrondinformatie over ammoniak

Het ammoniakdossier: op weg naar herstel van een geschonden relatie

Rathenau Instituut 2017 (p. 17 Proeftuin Veenweiden)

Download het rapport

Naar een Duurzame Toekomst van het Veenweidegebied

Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht

Mest verdunnen met water vermindert uitstoot 

Demo bij Proeftuin Veenweiden deelnemer Jaap Schep

Ammoniakproblematiek uitgelegd; het Europese beleid en de PAS

Wageningen University & Research

Het ‘managen’ van ammoniak door de melkveehouder

Projecten LTO Noord

Het ontstaan en tegengaan van ammoniakemissie

Projecten LTO Noord