Spoor 3 zorgde er voor dat de inspanningen van de melkveehouders ook erkend en beloond werden door overheden en ketenpartijen. En dat onderbouwde en in de praktijk getoetste maatregelen van de Sporen 1 en 2 ook écht leiden tot groeimogelijkheden binnen de bestaande NH3-emissieruimte.

Dat kon op bedrijf-, gebied-, keten- of sectorniveau. De Proeftuin werkte hiervoor samen met o.a. beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, en keten- en sectorvertegenwoordigers. Spoor 3 ondersteunde Spoor 1 en 2 door alle betrokken partijen in het proces van de Proeftuin mee te nemen en gezamenlijk innovaties te stimuleren en te ondersteunen.

pilotbedrijf Schep: Mestverdunning en mest uitrijden