Bartlo Hoogendijk, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Bartlo Hoogendijk is melkveehouder in Driebruggen.

Focus: Mineralisatie

Experiment: Gras opbrengst en mineralisatie, Parameters om mineralisatie in te schatten

Onderwaterdrainage, wat komt daar bij kijken?

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 90
  • Aantal stuks jongvee: 56
  • Aantal hectares huiskavel: 32
  • Aantal hectares veldkavel(s): 5
  • Melksysteem: 2*8 visgraat
  • Beweidingssysteem: 4-daags omweiden, ’s nachts opstallen. Afhankelijk van de grote van de percelen maximaal 4 dagen op een perceel. ’s Avonds opstallen, dan wordt er mengkuil gevoerd van 40% snijmais en 60% kuilgras. Weiden vanaf april tot november zo lang het weer het toelaat.

Bekijk de introductiefilm van Bartlo Hoogendijk

In het nieuws

Proeftuin deelnemer Bartlo Hoogendijk
Kaart: Percelen met de verwachte mate van mineralisatie
Richard Korrel voer voor koeien

Begeleider

Als adviseur van PPP-Agro Advies begeleid ik vanuit Proeftuin Veenweiden een drietal melkveehouders uit de pilotgroep bij de ontwikkelingen en innovaties op hun bedrijf.

Lees meer…

Foto’s van het bedrijf