Proeftuin Veenweiden, de naam zei het eigenlijk al, wilde uitproberen en experimenteren. Letterlijk de proef op de som nemen. De pilotbedrijven hadden daar een voortrekkersrol in. Daarom werden er per pilotbedrijf experimenten opgezet die aansloten bij de focus en interesse van de ondernemer (en zijn team). En die op bedrijfsniveau konden worden uitgevoerd.