Jaap Pronk, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Jaap Pronk is melkveehouder in Broek in Waterland.

Focus: Toevoegmiddelen, grasbenutting => rantsoen

Experiment: Goed gras en krachtvoer op maat (Mest- en kuilanalyses naar aanleiding van toevoegmiddelen)

We zijn nog niet klaar met verbeteren!

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 360
  • Aantal stuks jongvee: 250
  • Aantal hectares huiskavel: 90
  • Aantal hectares veldkavel(s): 100
  • Melksysteem: 50 stands buitenmelker Dairy Master
  • Beweidingssysteem: Tweedaags omweiden, gem. 8 uur per dag. Bij goed voorjaar en gras vroeg naar buiten bij warm weer alleen ’s nachts.

Bekijk de introductiefilm van Jaap Pronk

In het nieuws

Vers gras eten
melkveehouderij op veen
Studiegroep Arno Plomp in de stal
Jaap Pronk

Begeleider

Als adviseur van PPP-Agro Advies begeleid ik vanuit Proeftuin Veenweiden een drietal melkveehouders uit de pilotgroep bij de ontwikkelingen en innovaties op hun bedrijf.

Lees meer…

Foto’s van het bedrijf