Bijeenkomst

Op 9 oktober jl. heeft Proeftuin Veenweiden haar resultaten gepresenteerd tijdens een goed bezochte bijeenkomst. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland en Monique Remmers van het Ministerie van LNV gaven een reactie op de resultaten en bedankten de deelnemende boeren uitvoerig.