Waar ging het om in Proeftuin Veenweiden?

Ruimte voor agrarisch ondernemerschap op de lange termijn. In een omgeving waar het fijn is om te wonen en te werken. Wie wil dat nou niet? In Proeftuin Veenweiden werden maatregelen ontwikkeld voor minder stikstofbelasting, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. En keken we naar mogelijkheden om eiwit dat op het eigen bedrijf wordt geproduceerd, maximaal te benutten. Alleen met een integrale aanpak én in samenwerking met anderen, kunnen we stappen zetten naar een veehouderij in de Veenweiden die economisch rendabel is, zuinig omgaat met waardevolle grondstoffen en maatschappelijk gewaardeerd wordt. Met bewegingsruimte voor slim ondernemerschap!