Twee jaar Proeftuin Veenweiden, waar staan we nu?

Tien pilotboeren zijn binnen Proeftuin Veenweiden gestart met ammoniak reducerende maatregelen, tegengaan van bodemdaling en werken aan schoner water. Deze film laat zien wat meedoen aan proeftuin Veenweiden brengt. Hoe het werkt en wat de uitdagingen zijn.

Het laatste nieuws

Over ammoniak

Achtergronden, video’s en rapporten met meer informatie over ammoniak.

Proeftuin Veenweiden

In de proeftuin draait het om onderzoek en praktijk van maatregelen die bijdragen aan minder ammoniakemissie, betere waterkwaliteit en vermindering van bodemdaling. 10 geselecteerde melkveehouders uit het gebied vormen de praktijk-kern in het programma. Samen met hen en 90 collega melkveehouders wordt de ‘ruimte voor ontwikkeling’ verkend. En wordt gekeken naar borging en beloning van resultaten waar nu en in de toekomst duurzaam rendement mee is te behalen.

Proeftuin Experimenten

Proeftuin Veenweiden, de naam zegt het eigenlijk al, wil uitproberen en experimenteren. Letterlijk de proef op de som nemen. De pilotbedrijven hebben daar een voortrekkersrol in. Daarom worden er per pilotbedrijf experimenten opgezet die aansluiten bij de focus en interesse van de ondernemer (en zijn team).

Bekijk de introductiefilms over Proeftuin Veenweiden

De pilotboeren

Pilotboeren

Het initiatief

Onderzoek, praktijk, borgen & belonen

De Praktijk