Jan Graveland, deelnemer Proeftuin Veenweiden

Deelnemer

Jan Graveland is melkveehouder in Oudewater.

Focus: Mineralisatie

Experiment: Kunstmestsoorten op veengrond en invloed op groei en mineralisatie

Met een gezonde veestapel heb je minder jongvee nodig

Gegevens bedrijf

  • Aantal melkveekoeien: 60
  • Aantal stuks jongvee: 26
  • Aantal hectares huiskavel: 26
  • Melksysteem: 2×4 visgraat
  • Beweidingssysteem: Voorjaar: voorbeweiden, daarna stripgrazen tot de herfst, dan omweiden en tot slot on/off grazing.

Bekijk de introductiefilm van Jan Graveland

In het nieuws

Proeftuin Veenweiden bodembeheer
Eiwitgehalte

Experimenten

Jan Graveland

Begeleider

Lag de focus in het eerste jaar op de bedrijven van de pilotboeren, in dit tweede jaar van de Proeftuin trekken we het breder en gaan alle deelnemers op hun eigen bedrijf met maatregelen aan de slag gaan om ammoniakreductie te realiseren.

Lees meer…

Foto’s van het bedrijf