In 2019 gaat het sleepvoetverbod in. Het is dan niet meer toegestaan om onverdund mest uit te rijden met een sleepvoetmachine of sleufkouter. De mest moet namelijk minimaal voor 33% met water verdund zijn. Ofwel 1 deel mest op 0,5 deel water. Met het oog is wel te zien dat de mest is verdund. Maar de mate waarin is niet met het oog vast te stellen. Vandaar dat er borgingsystemen om de uitrijmachines moeten komen om te kunnen controleren of de mest voldoende is verdund. Er is een borgingsystematiek bedacht die voldoet aan de wensen van NVWA/LNV. Dit systeem kost ruwweg 10.000 euro. De Proeftuin Veenweiden is daarom op zoek naar een goedkopere variant die óók voldoet aan de wensen van NVWA/LNV.

Loonwerk of boerenmachine

De borgingssystematiek die nu in beeld is – met twee flowmeters, een EC-meter en datalogging – kost ruwweg 10.000 euro per machine. Voor een loonwerkmachine – die de investering kan uitsmeren over veel ha – is dit nog een behapbare investering. Voor melkveebedrijven met een eigen giertank is dit echter een fors bedrag. Is er een goedkoper alternatief? Proeftuin Veenweiden denkt van wel, met één EC-meter die controleert over de verdunde mest onder een bepaalde EC-waarde blijft. Hierbij kan de melkveehouder, afhankelijk van zijn eigen bedrijfssituatie en voorkeur, zelf bepalen waar en wanneer er water wordt toegevoegd. Bij toevoegen van water in de mestkelder (via bijvoorbeeld het sproeien van de roosters) is er zo ook nog emissiewinst in de stal te realiseren.

Vergelijk varianten borgingssystematiek

Omschrijving:

 • Twee flowmeters. Bij ingang van water en bij uitgang van verdunde mest.
 • Controle of volume water minimaal 0,5x het volume mest is.
 • EC meter bij ingang van water (voorkomen gier bijmengen)
 • Datalogger/GPS op flowmeters en EC-meter.
 • Alleen water toevoegen bij uitrijden

Voordelen:

 • Nauwkeurig

Nadelen:

 • Duur (+/- € 10.000)
 • Bij verdunnen in stal, moet de mest daarna nog een keer extra worden verdund. Want het systeem stuurt op een vaste verhouding in het volume tussen water en mest. Ongeacht of de mest al vooraf is verdund.

Omschrijving:

 • EC-meter bij uitgang van verdunde mest
 • Controle of mest max. een bepaalde EC-waarde heeft
 • Datalogger/GPS op EC-meter
 • Water toevoegen in de mestkelder mogelijk

Voordelen:

 • Goedkoop (+/- € 2.500)
 • Verdunnen in de stal is ook mogelijk.

Nadelen:

Nog onduidelijk is of het voldoende nauwkeurig kan zijn.

De Proeftuin onderzoekt op dit moment of het goedkopere alternatief ook voldoende betrouwbaar is. De hamvraag daarbij is of 1 specifieke EC-waarde wel haalbaar is bij een grote variatie aan mest.

Meer weten?

Mail naar Gerard Migchels, gerard.migchels@wur.nl