Bovenstaande kop was de ondertitel van de presentatie gehouden op een drietal avonden georganiseerd door de Proeftuin Veenweiden, waaraan ook Friesland Campina een bijdrage leverde.

De aanleiding is de actualiteit rondom het verlagen van de ammoniakemissie in de veengebieden, de nieuwe regels rondom grondgebondenheid en eiwit van eigen land, het broeikasgasvraagstuk en de vaststelling dat managementmaatregelen soms op het ene onderwerp een positief effect hebben en op het andere onderwerp een negatief effect. Dan is de vraag: Hoe vinden we de balans en hoe zorgen we ervoor dat we alle punten samen brengen? Onder eigentijds voeradvies verstaan wij een advies gericht op een gezonde koe waarbij rekening wordt gehouden met de eerder genoemde onderwerpen. En dan is het meestal niet mogelijk om overal een 10 op te scoren, maar kan het verstandiger zijn om voor gemiddeld een 7/8 te gaan.

Allereerst is een goede eiwitbenutting van groot belang. Aandachtspunt daarbij is het getal RE/kVEM wat u kunt vinden op het voedingsoverzicht in de Kringloopwijzer. Met name bij weidegras liggen hier kansen en mogelijkheden. Speerpunt hierbij is: energie, energie en nog eens energie voeren. Zorg ervoor dat u mogelijkheden heeft om op energie en eiwit te sturen. Met andere woorden: een goede benutting van het ruwvoer dat u zelf op het erf heeft. Onze stelling is: Gras, het groene goud! Maar om dat goud te laten blinken is het wel nodig om actief met bemesting en rantsoensamenstelling bezig te zijn. Een lager ruw eiwit in het rantsoen heeft een positief effect op ammoniakemissie, % eiwit van eigen land en methaanemissie. Minder jongvee houden is ook positief op deze punten.

Een nieuw onderwerp wat gaat spelen is de beperking van de uitstoot van broeikasgassen, n.l. koolstofdioxine, lachgas en methaan. Deze verschillende broeikasgassen worden met elkaar vergeleken door om te rekenen naar CO2-equivalenten. Nu nog een vrij onbekend woord, maar dat gaat snel veranderen. Ook de landbouw krijgt in de klimaatonderhandelingen een opdracht. Bij het fermentatieproces in de pens van een koe wordt er methaan geproduceerd. Met het gericht inzetten van voedermiddelen is het mogelijk om dit te reduceren, terwijl we ook moeten accepteren dat dit nu eenmaal een natuurlijk proces bij een herkauwer is. Even voor uw beeld: een grasrantsoen met een vrij grove kuil geeft meer methaanemissie dat een rantsoen met een groot aandeel snijmais en pittig gras. Ook hier moeten we met elkaar de balans zien te vinden voor een gezond rantsoen met ruwvoercomponenten die op het bedrijf aanwezig zijn.

De Samenwerking wil zich actief inzetten om in de komende tijd met u van gedachten te wisselen. Eenvoudig zal het niet zijn, omdat het complex is en het met elkaar zoeken is naar balans. En die is op elk bedrijf anders. Dat is uw, onze en onze gezamenlijke uitdaging!

Dirk van den Heuvel, De Samenwerking

De Samenwerking