melkveehouders aan de slag in Proeftuin Veenweiden

In het westelijk veenweidengebied werken vanaf nu meer dan 100 melkveehouders aan het reduceren van ammoniakverliezen op het eigen bedrijf. De stikstofbelasting in het Veenweidegebied door boeren, havenactiviteiten, verkeer, industrie en luchtvaart is te hoog en vraagt om slimme en duurzame oplossingen. In Proeftuin Veenweiden gaan boeren met onderzoekers en andere experts daar naar op zoek. Naast ammoniakreductie werken zij tevens aan de verbetering van de waterkwaliteit en de vermindering van bodemdaling op veen.

25% ammoniakreductie

Vorig jaar gingen 10 melkveehouders in de westelijke veenweiden  al aan de slag met 25% reductie van de ammoniakuitstoot. Dit najaar meldden zich nog 99 melkveehouders, die met de pilotboeren 10 teams gaan vormen.  LTO Noord heeft het initiatief genomen voor de proeftuin, om zo te laten zien dat de agrarische sector haar verantwoordelijkheid neemt.

Reductieplan per pilotbedrijf

Maatregelen die inzetten op maximale benutting van eigen eiwit en ammoniakreductie in de Veenweiden zijn bijvoorbeeld minder stikstof in het voer, slimmer bemesten, maximaal beweiden en het toepassen van onderwaterdrainage. De piotbedrijven krijgen intensieve begeleiding van de beste onderzoekers en bedrijfsadviseurs op dit gebied. Ze hebben ieder voor zich een ammoniak reductieplan opgesteld met daarin de stevige ambitie om 25% ammoniak te reduceren in drie jaar tijd. Dit najaar zijn zij met hulp van LTO Noord actief op zoek gegaan naar teamgenoten om samen aan deze speerpunten te werken.

Proeftuin Veenweiden teams

Teams weten van aanpakken

De bijna 100 nieuwe deelnemers zijn ingedeeld bij een pilotboer, waardoor nu 10 studiegroepen zijn ontstaan. Elk team heeft een eigen focus en wordt begeleid door een deskundige bedrijfsadviseur. De Kringloopwijzer komt daarbij goed van pas; het mineralenmanagementinstrument dat melkveehouders sinds afgelopen jaar verplicht zijn om in te vullen, is een mooi vergelijkingsinstrument. Uiteindelijk gaan alle deelnemers met een eigen plan van aanpak aan de slag. De benodigde kennis kunnen de deelnemers opdoen in de studiegroepen, maar ook door bij elkaar op het bedrijf te kijken en tijdens de masterclasses waar de nieuwste kennis op het gebied van mineralisatie, bodemdaling, waterkwaliteit en ammoniakreductie met de melkveehouders wordt gedeeld.

LTO Noord startte in 2016 met het driejarige innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden en wordt daarbij financieel ondersteund door provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken. De provincies Utrecht en Noord-Holland doen mee op specifieke onderdelen. De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord en Veenweiden Innovatie Centrum Zegveld. De uitvoering van het programma is in handen van LTO Noord, Wageningen University & Research, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.

Meer informatie over Proeftuin Veenweiden is te vinden op www.proeftuinveenweiden.nl.

——————————————————————————————-

NOOT VOOR DE REDACTIE

Projectleider Proeftuin Veenweiden: Bennie van der Fels, Wageningen Livestock Research, T. 0317-480567, E-mail bennie.vanderfels@wur.nl