Rantsoen voor de koeien samenstellen

Hoe gaan de pilotbedrijven van Proeftuin Veenweiden op hun eigen bedrijf die 25% ammoniakreductie realiseren? Tijdens een inspirerende bijeenkomst op het VIC in Zegveld deden de melkveehouders hun plannen uit de doeken. Spannend, zowel qua inhoud als presentatie!

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: het was geweldig! De mix van openheid, deskundigheid, enthousiasme en humor maakte het een sfeervolle en leerzame bijeenkomst, die niemand had willen missen. Presenteren aan een groep is toch écht anders dan je plan doorspreken met een adviseur, maar het helpt ook om concreet te worden en je keuzes goed te onderbouwen. Na elke presentatie was er ruimte voor inhoudelijke vragen en opmerkingen van de collega’s en kreeg de spreker serieuze feedback op zijn presentatie. Van de vaak wat schuchtere start was niets meer te merken op het moment dat het over hun bedrijf en de bedrijfsvoering ging. Dan ging ieder echt ‘los’ en was het halfuur snel verstreken…

Opvallend was het steeds terugkerende actiepunt om met veel gras van eigen bodem een rantsoen te maken met minimale stikstofverliezen en daarmee minimale ammoniakemissie. Om dit te realiseren, moet er best nog wat gebeuren op de bedrijven. Hierbij zullen de deelnemers elkaar goed kunnen helpen. Met elkaar uitwisselen helpt daarbij en ontstaan nieuwe inzichten. De melkveehouders voelen zich extra gestimuleerd om er mee door te gaan. Het plan is om de presentaties te gebruiken bij de werving van de groep van 90 deelnemers die zich bij de pilotbedrijven aansluiten. Een inspirerend verhaal én een goed plan zal collega melkveehouders zeker aanspreken en motiveren om mee te doen.

Om 15.00 uur werd afgerond, want vanwege het onstuimige weer was het de hoogste tijd om de koeien binnen te halen! Een dag doorpraten met collega’s is prima, maar het mag natuurlijk niet ten koste gaan van het bedrijfsresultaat …