Op 9 oktober jl. heeft Proeftuin Veenweiden haar resultaten gepresenteerd tijdens een goed bezochte bijeenkomst. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland en Monique Remmers van het Ministerie van LNV gaven een reactie op de resultaten en bedankten de deelnemende boeren uitvoerig.

In vier deelsessies werd toelichting gegeven op de resultaten. Dat gebeurde aan de hand van sporen om maatregelen op te nemen: voerspoor, bemestingsspoor, bodem/water/klimaat spoor, beweiding/biodiversiteit spoor. De presentaties van deze sessies zijn hier voor iedereen te downloaden.

Bekijk de foto’s en film en download de presentaties