Uitnodiging


Woensdag 9 oktober 2019

13.30 – 17:30 uur

Zalencentrum De Til, Breestraat 1, Giessenburg, Zuid-Holland


Stikstof staat meer dan ooit in de belangstelling én is urgent. LTO Noord en VIC Zegveld namen enkele jaren geleden het initiatief voor het programma Proeftuin Veenweiden Natura 2000 om te zoeken naar mogelijkheden om stikstof te reduceren. We delen graag de resultaten, kansen en inzichten vanuit dit programma. Houdt u zich bezig met melkveehouderij op veen? Dan wilt u hier bij zijn! U bent welkom op deze toekomstgerichte bijeenkomst, op 9 oktober in Zalencentrum De Til in Giessenburg.

Een bijeenkomst voor en met de pilotboeren, de melkveehouders uit de ontwikkelteams, bestuurders, beleidsmakers, ketenpartners en onderzoekers. Wat we gaan doen? Resultaten delen, de verdere vertaalslag maken naar de praktijk en reflecteren op de ontwikkelde maatregelen.

Bekijk alvast het programma en meld u aan via info@proeftuinveenweiden.nl


13:30      Inloop

14:00      Welkom door dagvoorzitter Andries Middag, LTO Noord

  • Boekje ‘Prikkels uit de Proeftuin’ inzichten uit de Proeftuin
  • Rapportage onderzoeksresultaten Proeftuin Veenweiden
  • Proeftuin Veenweiden; het verhaal (5 minuten filmpje)

Reactie op de resultaten door Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde landbouw Provincie Zuid-Holland

Sector en bedrijfsleven aan het woord over:

  • de Proeftuin-resultaten: waar zit het perspectief?
  • de ambities en acties die nodig zijn bij boeren én ketenpartijen

Met bijdragen van Trienke Elshof en Aad Straathof – LTO Nederland, Kees de Jonge – Rabobank Nederland, Vertegenwoordiger – Duurzame Zuivelketen, Willy Hanssen en Dirk van den Heuvel – Diervoederproducent De Samenwerking.

Keuze uit 4 spoorsessies over de belangrijkste inzichten van Proeftuin voor stikstofreductie in de Westelijke Veenweiden:

  1. Voerspoor
  2. Mestspoor
  3. Bodem-, water- & klimaatspoor
  4. Biodiversiteitspoor

Gesprek over kansen en kanttekeningen om deze sporen in de praktijk toe te passen. Na de pauze korte plenaire samenvatting.

16:00      Pauze

16:15      Reflectie vanuit overheid en beleid op de oogst van Proeftuin Veenweiden

panelleden (of vervangers namens): Donné Slangen (directeur directie Natuur LNV), Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra en Bert de Groot (HDSR).

16:45  Afronding en netwerkborrel

Aanmelden en vragen naar info@proeftuinveenweiden.nl


Download uitnodiging (Pdf)