Smalle weegbree produceert 3x zoveel onder droogte

De oogst van de proefvelden op KTC Zegveld laten het zien: smalle weegbree produceert onder droogte beter dan Engels raaigras. Zorg je voor een mengsel van gras en smalle weegbree, dan biedt dat perspectief om te weiden in periode van droogte. En dat levert weer een mogelijke besparing op voerkosten op. Een van de inzichten uit het onderzoek van Proeftuin Veenweiden naar de opbrengsten, voederwaarden en bodemstikstofgehalten van smalle weegbree op veen.

Proefvelden met diverse samenstelling

Tot en met 4 september 2018 werd in vier sneden 3,1 ton droge stof per ha meer geoogst van proefveldjes met smalle weegbree veldjes ten opzichte van Engels raaigras. Van de veldjes, gelegen op veengrond van KTC Zegveld, waar 100% smalle weegbree was ingezaaid werd totaal 11,2 ton droge stof per ha geoogst en van de veldjes met 100% Engels raaigras werd in totaal 8,1 ton droge stof geoogst.

Cumulatieve droge stof opbrengst velden smalle weegbree, Engels raaigras en mengsels in 2018, 1e jaar na inzaai op veengrond

 

De veldjes werden in het najaar van 2017 ingezaaid, en zijn sindsdien nog niet met stikstof bemest. De veldjes werden ingezaaid als 100% smalle weegbree, 66% smalle weegbree aangevuld met Engels raaigras, 33% smalle weegbree aangevuld met Engels raaigras, of als 100% Engels raaigras zonder smalle weegbree. Dit was gedaan door 30 kg graszaad van BG3 per ha te nemen en dit aan te vullen met 0, 3,3 of 6,6 kg smalle weegbree zaad per ha voor de 0, 33 en 66% smalle weegbree. Veldjes zonder gras waren ingezaaid met 10 kg smalle weegbree zaad per ha.

Voorjaarsgroei en droogteresistentie

Smalle weegbree komt in het voorjaar later op gang dan gras, en is droogteresistenter dan gras. Het aandeel smalle weegbree ten opzichte van gras in de mengsels varieerde daardoor dan ook door het seizoen. De mengsels waren in het voorjaar meer gedomineerd door gras, terwijl dit tijdens de droge zomermaanden andersom was. In de eerste snede produceerde 100% gras tot wel 2,1 ton droge stof per ha meer dan smalle weegbree. Maar tijdens de extreem droge zomermaanden gaf de smalle weegbree tot 3x meer droge stof opbrengst dan gras. Een mengsel met gras en smalle weegbree kan daarom interessant zijn om toch te kunnen weiden tijdens perioden van droogte en eventueel op extra voeraankopen te besparen.

Insecten en voederwaarde

Een ander verschil met gras is dat smalle weegbree het hele seizoen door kan bloeien. Dit betekent dat smalle weegbree in vergelijking tot gras vaker insecten zoals bijen kan aantrekken, en dat door de bloeiwijze de voederwaarde van smalle weegbree vaak wat minder hoog uitkomt dan van gras. Op melkveebedrijven op veen met veel gras kan dit gunstig uitpakken, omdat het gras hier doorgaans een overmaat aan eiwit voor de koeien bevat.

Meer weten?

Mail naar Nick van Eekeren (n.vaneekeren@louisbolk.nl) of Jeroen Pijlman (j.pijlman@louisbolk.nl)