Melkveebedrijf Plomp in Wilnis

Bodemdaling en Onderwaterdrainage. Heeft dat wat met ammoniak te maken? Jazeker! En het heeft ook te maken met waterkwaliteit, CO2-uitstoot, biodiversiteit, en last-but-not-least draagkracht, weidedagen, grasopbrengst en eiwitgehalte van het gras. Tijdens deze middag word je door Proeftuin Veenweiden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op dit thema en bekijken we de nieuwste inzichten rond onderwaterdrainage in de praktijk.


Datum: 22 februari
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Melkveebedrijf Arno en Linda Plomp, Geerkade 10, 3648 NX Wilnis (“De Hooizolder”)
Meld je hier aan
of mail naar Teus@proeftuinveenweiden.nl


Programma

12.30    Inloop met koffie en thee

13.00    Welkom en toelichting programma – Leo Joosten (Proeftuin Veenweiden)

13.05    “Elke centimeter telt” Gezamenlijke aanpak bodemdaling – Marjan Holtman (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Om in de toekomst te kunnen wonen en werken in het veenweidegebied moet er nu gehandeld worden. HDSR wil daarover in dialoog met belanghebbende partijen. Daarbij stelt HDSR het peil in de toekomst niet meer volledig te willen indexeren aan het tempo van de (huidige) bodemdaling. Durven we die dialoog aan?

13.50    Precisiewatermanagement met onderwaterdrainage 3.0 (‘drukdrains’) – Idse Hoving (WUR)

Op VIC Zegveld is het afgelopen jaar een experiment gestart met zgn. drukdrains: onderwaterdrainage gekoppeld aan een pomp-put waardoor de grondwaterstand zeer precies geregeld kan worden, onafhankelijk van het slootwaterpeil. Doel is een sterke vermindering van bodemdaling én een betere waterhuishouding leidend tot betere bedrijfsresultaten. Worden die beloften waargemaakt?

14.30    Pauze

14.45    Verdienen aan bodem, water en lucht? Nieuwe kansen door een integraal beheerpakket – Debby van Rotterdam (NMI)

De Proeftuin Veenweiden benadert maatschappelijke wensen op het vlak van bodem-, water- en luchtkwaliteit niet als bedreiging, maar als kans om aan te verdienen. Dus zoeken we naar oplossingen die gelijk op gaan met betere bedrijfsresultaten én zoeken we naar nieuwe verdienmogelijkheden. Een potentiële nieuwe verdien-mogelijkheid is het “integrale beheerpakket”, een soort “agrarisch natuurbeheer-pakket”, maar dan gericht op waterkwaliteit bodemdaling en ammoniakemissie. Hoe zou zo’n pakket er uit kunnen zien en hoe kun je daar als boer mee uit de voeten?

15.30    Afsluiting – Leo Joosten (Proeftuin Veenweiden)

15.35 – 16.15 (facultatieve) excursie drukdrains in polder Spengen

In polder Spengen (aan de overkant van de weg) durven 7 boeren de uitdaging van drukdrains aan!


Benieuwd wat het voor jouw bedrijf kan betekenen?
Meld je hier aan of mail naar Teus@proeftuinveenweiden.nl,

Het maximaal aantal deelnemers op deze locatie is 40….