‘Op grond van morgen’ is de titel van een wellicht wat opmerkelijke campagne die momenteel in West-Nederland loopt. Van verschillende mensen in mijn omgeving heb ik hierop in de afgelopen weken reacties ontvangen, omdat LTO-Noord regio West een van de initiatiefnemers is. De reacties zijn overwegend positief, maar sommige mensen zijn ook bezorgd.

Op grond van morgen

Samen met adviesbureau PPP-Agro Advies en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) zijn we deze campagne gestart omdat we willen wijzen op de mogelijkheden die er zijn om op vrijwillige basis de uitstoot van ammoniak te verminderen. We doen een oproep aan (melk)veehouders, adviseurs, onderzoekers, overheden en andere belanghebbenden in West-Nederland om gerichte maatregelen te treffen in de bedrijfsvoering. Deze maatregelen zijn niet alleen gunstig voor een lagere ammoniakuitstoot, ze zijn bovendien ook nog eens goed voor waterkwaliteit, gaan daling van de bodem tegen en hebben een positieve invloed op de portemonnee van de ondernemer. Zie voor meer informatie de campagnewebsite: www.opgrondvanmorgen.nl.

Toen we vorige week de landbouwgedeputeerden in onze regio vertelden over het hoe en waarom van deze campagne kregen we ook een positieve reactie: “Goed dat de sector een stap voorwaarts zet en dus niet de wet als norm hanteert maar vanuit haar eigen mogelijkheden de kansen om bij te dragen aan een betere omgeving benut.”

Kijk, daar doen we het voor! Het gemeenschappelijke belang is een mooie leefomgeving waar het fijn is om te leven en te werken. Daarom ben ik ook zo blij met dit project en hoop ik dat nog veel meer ondernemers en anderen in hun omgeving de stap vooruit zetten. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En omdat we zo vandaag en morgen onze bijdrage aan maatschappelijke opgaven blijven leveren!

Andries Middag