Masterclass voor de pilotboeren van Proeftuin Veenweiden door Aart Malestein,

Dé manier om het eiwitgehalte van het gras in de hand te houden, is gericht bemesten en niet te snel maaien. Uit graskuilanalyses over meerdere jaren blijkt dat het maaimoment prima na half mei kan zijn.

Kuilanalyse geeft inzicht in verteerbaarheid

Tijdens de Masterclass voor de pilotboeren van Proeftuin Veenweiden onderbouwde Aart Malestein, onafhankelijk voeradviseur, bovenstaande conclusie. Hij had voor één van de pilotbedrijven de kuilanalyses over meerdere jaren op volgorde van oogstdatum gezet. Daaraan was duidelijk te zien dat eind mei de verteerbaarheid van het gras afneemt door een forse daling van de verteerbaarheid van de celwanden (uitgedrukt in het getal VC-ndf). Dat verhoutingsproces moeten we uiteraard vóór zijn, want een dergelijke kuil kennen we nog wel van 2016.

Verloop VC-ndf van mei tot augustus

Tot half mei dus geen zorgen over de verteerbaarheid van het gras, maar vooral focussen op het gehalte aan ruw eiwit in het gras en de weersverwachting voor de komende weken.

Minder ruw eiwit in het gras

In een grasrijk rantsoen, zoals dat in het westelijk veenweidegebied veel voorkomt, is het van belang om het ruw eiwit in het gras te temperen. Hiermee wordt voorkomen dat een overdaad aan eiwit wordt gevoerd wat slecht is voor de gezondheid van de koe en de uitstoot van ammoniak. Dé manier om het eiwitgehalte van het gras in de hand te houden, is gericht bemesten en niet te snel maaien. Uitgaande van 3.500 kg ds per ha en 160 gram ruw eiwit vraagt dit een bemesting van 90 kg zuivere stikstof. Bij 30 kuub drijfmest kan er nog 40 kg zuivere stikstof in de vorm van kunstmest worden toegevoegd.

Geduld loont

En dan is het wachten tot er daadwerkelijk 3.500 kg droge stof staat. Als het strak blauw weer is, is dat geen kunst. Bij wisselvalliger weer is dat moeilijker en kunt je 10 dagen (!) reserve inbouwen.

Oftewel: vóór 12 mei hoef je niet op de trekker te stappen om te gaan maaien. Sterker nog; dat zou alleen maar jammer zijn als het gaat om de hoeveelheid en de kwaliteit van het gras. Kijk nog even naar bovenstaande grafiek en bewaar je geduld…