aerius-logoHet ICT-project AERIUS is genomineerd voor de Computable Award  in de categorie Overheid. Het RIVM is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS. Gebruikers bepalen welk van de genomineerde projecten de award wint! Stemmen kan tot 9 oktober 2016.

AERIUS en Proeftuin Veenweiden
AERIUS ondersteunt de vergunningverlening en ruimtelijke planvorming rond Natura 2000-gebieden en monitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Bij een gebiedsaanpak kan het rekeninstrument AERIUS een belangrijke rol spelen. AERIUS is een flexibel systeem dat qua techniek kan worden uitgebreid met voer- management- en veldmaatregelen en de mogelijkheid om meerdere bedrijven tegelijkertijd door te rekenen. Vanuit de Proeftuin proberen we beleidspartijen mee te krijgen om gericht salderen op gebiedsniveau beleidsmatig mogelijk te maken.

Sinds 1 april 2016 is het beheer en de doorontwikkeling van het complete AERIUS-instrumentarium door het ministerie van Economische Zaken overgedragen aan het RIVM.  Het RIVM zal AERIUS in de komende jaren verder ontwikkelen zodat het informatiesysteem ook andere toepassingen krijgt, bijvoorbeeld voor de Omgevingswet. Als AERIUS wint, komen we wellicht weer een stapje dichterbij een nóg gebruiksvriendelijker rekeninstrument voor melkveehouders!

Nominatie
De Computable Award is de belangrijkste ICT-prijs van Nederland. Volgens het juryrapport laat AERIUS zien hoe ICT kan bijdragen aan optimale dienstverlening van de overheid aan MKB en burgers. “Iedereen weet dat het aanvragen van een vergunning een traject is met veel administratieve stappen die veel tijd in beslag nemen. Met AERIUS behoort dit tot het verleden” aldus de jury. Er kan gestemd worden tot 9 oktober. Om stemfraude te voorkomen is aanmelden verplicht.

Stemmen?
Stemmen kan via de website van Computable: https://www2.computable.nl/computableawards/stem