Themasessies Proeftuin Veenweiden Natura 2000

Agenda-proeftuin-nieuws-aOok meepraten over maatregelen en ontwikkelingen? Proeftuin Veenweiden organiseert voor melkveehouders, bedrijfsadviseurs, stakeholders onderzoekers en beleidsmakers meerdere keren per jaar themasessies. Doel van deze sessies is om nieuwe ontwikkelingen, ideeën en inzichten voor reductie ammoniak, reductie bodemdaling en borging kwaliteit oppervlaktewater met u te delen en te bediscussiëren. Hierbij gaat het om maatregelen in de westelijke veenweiden die perspectief bieden voor zowel natuurgebieden als de ondernemers actief in deze gebieden.

De themasessies vinden plaats op het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld en duren van 13.00 tot 16.00 uur. Onderwerpen die binnenkort aan bod komen en waar u zich voor kunt aanmelden zijn:

Heeft u suggesties voor onderwerpen of bijdragen aan deze sessies? Neem dan contact op met Bennie van der Fels via Bennie.vanderFels@wur.nl