Uitrijden drijfmest bij pilotboer Schep, Proeftuin Veenweiden

Koplopers in Proeftuin Veenweiden testen in de praktijk hoe een scherpe timing van het aanwenden van drijfmest, de ammoniakverliezen op hun bedrijf beperkt. Dat betekent uitrijden bij optimale weersomstandigheden. Dus bij bewolkt, iets regenachtig weer met weinig wind. Het ‘stoplichtsysteem’ van de proeftuin maakt melkveehouders attent op het beste mestmoment.

Groen licht in het voorjaar

Het stoplichtsysteem vertelt de veehouders wanneer het weer gunstig (groen), gemiddeld (oranje) of ongunstig (rood) is voor mestaanwending. Deze duidelijke signalen hebben al effect gehad: veel pilotboeren hebben na het maaien gewacht op oranje, of liever nog groen, voordat ze gingen bemesten voor de volgende snede. Het valt op dat het ‘ammoniaklicht’ in het voorjaar veel vaker op groen staat. Het lijkt dan ook logisch om de aanwending van drijfmest meer naar het voorjaar te schuiven. De kunstmest kan in dat geval eventueel later gegeven worden.

Goed aanwenden heeft effect

Bij drijfmestaanwending treedt vervluchtiging van ammoniak op. De hoeveelheid hangt af van de aanwendingstechniek en van het weer. In de Proeftuin wordt geëxperimenteerd met verdunnen van mest met water, maar we proberen ook het moment van aanwenden zoveel mogelijk te sturen naar gunstig weer. Dat betekent niet te warm en geen zonnig, ‘scherp drogend’ weer. Uit ervaring blijkt dat het in het voorjaar vaker gunstig is voor mestaanwending dan in de zomer. De temperatuur is dan natuurlijk wat lager.

Kies je beste mestmoment

De pilotboeren onderzoeken of het voordelen biedt om de aanwending van drijfmest meer naar het voorjaar te schuiven en die van kunstmest wat later te plannen. Dat houdt de jaargift van stikstof in principe ongeveer gelijk, maar beperkt de ammoniakemissie. Men kan er zelfs voor kiezen om in de loop van het jaar wat kunstmest in de zak te houden. Bij deze strategie moet wel rekening worden gehouden met andere aspecten. Omdat er eerder wordt gestopt met mestaanwending en de putten in de zomer dus niet meer leeg raken, zal er wellicht meer mestopslag nodig zijn. Bovendien heeft te vroeg bemesten mogelijk extra uitspoeling tot gevolg. Het risico op extra uitspoeling kan beperkt blijven door in de eerste snede gedeelde giften te geven (dus niet alles in een keer uitrijden). Kortom, het gaat om bedrijfsmatig optimaliseren en zo goed mogelijk inspelen op het weer.

Ter voorbereiding op volgend jaar worden verkennende berekeningen uitgevoerd met doorkijk naar een praktijkexperiment bij de pilotboeren.