Linda Brouwer

Ik ben Linda Brouwer, al heel wat jaren enthousiast adviseur voor melkveehouders en mede eigenaar van PPP-Agro Advies. Sinds de start van de Proeftuin Veenweiden begeleid ik Richard Korrel in Ouderkerk a/d Amstel in zijn zoektocht naar de reductie van ammoniakuitstoot. Richard is een fanatiek beweider en gemotiveerde pilotboer van de Proeftuin. Leren om het steeds beter te doen, nieuwe wegen uitproberen en elkaar scherp houden zit in zijn genen. Vanaf begin dit jaar heeft hij daar zijn teamgenoten bij!

Inmiddels hebben we als team met elkaar kennis gemaakt tijdens onze eerste studiegroep bijeenkomst. Ik hoor en zie bij elke deelnemer de drive om op ‘t eigen bedrijf en met elkaar, nieuwe dingen uit te proberen voor een betere bedrijfsvoering. Rode draad in de ambitie van iedereen is wel het totale plaatje van stikstofbenutting als het gaat om de bodem en de koe. Ammoniakreductie is dan een logisch en mooi gevolg daarvan.

Het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het totale rantsoen is één van de maatregelen waarmee ze aan de slag gaan. Daar heeft Richard al mooie resultaten mee behaald. Omdat in het team kennis zit van jong (een deelnemer zit zelfs nog op school) en oud(er), komen allerlei invalshoeken en ideeën voorbij. Volgende keer nemen we de individuele kringloopwijzers van alle teamleden onder de loep. En zoomen we in op verbeteringen op het eigen bedrijf. Ook voor mij een interessant en leerzaam traject!