Uit onderzoek blijkt dat water bij de mest een gunstig effect heeft op ammoniakuitstoot. Maar zoals Cruijff al zei: elk nadeel heb z’n voordeel… Daarom wordt binnen de Proeftuin Veenweiden onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van deze manier van mesttoediening. Bij pilotboer Jaap Pronk werd dit voorjaar een mest & water demo gegeven.