Ideeenbox ProeftuinHeeft u ideeën, suggesties waar zowel de ondernemers alsook de natuurgebieden in de westelijke veenweiden baat bij hebben dan vernemen wij die graag!

Proeftuin Veenweiden Natura 2000 werkt samen met melkveehouders, adviseurs, onderzoekers en beleidsmakers aan oplossingen om de ammoniak in de westelijke veenweiden flink terug te dringen. Daarvoor worden maatregelen ontwikkeld die zorgen voor minder ammoniakuitstoot met tegelijkertijd gunstige effecten op bodemdaling en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Belangrijk uitgangspunt is dat met deze maatregelen ruimte ontstaat voor de verdere ontwikkeling van zowel het melkveebedrijf als de natuurgebieden in de westelijke veenweiden.

Enkele oplossingen waaraan gewerkt wordt vindt u op onze site. Heeft u ideeën, suggesties waar zowel de ondernemers alsook de natuurgebieden in de westelijke veenweiden baat bij hebben dan vernemen wij die graag! U maakt met uw inzending dan tegelijkertijd kans op een nominatie voor het winnen van de Veenweiden Innovatie Trofee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bennie van der Fels via Bennie.vanderFels@wur.nl