Nieuwsbrief Proeftuin Veenweiden

Melkveehouders uit het westelijk veenweidegebied kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het driejarige programma Proeftuin Veenweiden Natura 2000. Het gaat in eerste instantie om de selectie van pilotbedrijven. Gegadigden kunnen zich tot 23 maart a.s. aanmelden via de website www.veenweiden.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de vereisten voor deelname.

In eerste instantie is het programma op zoek naar 10 gemotiveerde melkveehouders die met adviseurs en onderzoekers willen laten zien dat er ruimte is voor bedrijfsontwikkeling van de melkveehouderij in het westelijk veenweidegebied. Door slimme maatregelen in te zetten die zorgen voor maximale benutting van eigen eiwit en ammoniakreductie. Zo zijn er meer mogelijkheden voor een kostenefficiënte bedrijfsontwikkeling waarmee melkveehouders hun bedrijf toekomstbestendig maken. Melkveehouders die geschikt zijn voor deelname aan dit programma laten zich uitdagen op hun vakmanschap, nieuwsgierigheid en wens om bij te blijven. Ze hebben een open mind en zijn communicatief vaardig.

Later dit jaar wordt de groep uitgebreid naar 100 deelnemers. Deze tweede fase deelnemers gaan het programma op een minder intensieve wijze volgen.

De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord en Wageningen UR Livestock Research. De uitvoering van het programma is in handen van Wageningen UR, LTO Noord, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.

Het innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden heeft groen licht gekregen van Provincie Zuid Holland en het ministerie van Economische Zaken. Het driejarig programma krijgt verder financiële en inhoudelijke steun van LTO Noord. Tevens worden met Provincies Utrecht en Noord Holland projecten voorbereid die in samenhang met het programma worden uitgevoerd.

Lees meer op www.veenweiden.nl