Sporen aanpak Proeftuin Veenweiden

Programmabord-2742016Afgelopen maanden hebben zich voldoende melkveehouders aangemeld voor deelname aan de Proeftuin Veenweiden. Daaruit is een selectie gevormd van 10 pilotbedrijven, die drie jaar worden begeleid bij het verbeteren van de mineralen efficiëntie en de mineralenkringloop op het bedrijf. Kennis uit de eerste hand, van de experts op dit vlak en dan ook nog toegespitst op je eigen bedrijf. Dat is de meerwaarde voor de melkveehouders die hun handtekening voor deelname hebben gezet op het programmabord.

>> maak kennis met de deelnemers