Proeftuin Veenweiden pilotboer Kastelein

Als melkveehouder neem je vaak in samenspraak met adviseurs beslissingen om de emissie van ammoniak te beperken. Welke factoren spelen daarbij een rol? En door wie of wat worden die beïnvloed? Om dat boven tafel te halen, start Proeftuin Veenweiden een gedragsonderzoek.

Wanneer viel het kwartje?

De proeftuin draait nu ruim twee jaar. Tijd om te onderzoeken of en hoe maatregelen en experimenten van invloed zijn (geweest) op het handelen van melkveehouders. Met andere woorden: waardoor viel het kwartje waardoor zij dingen anders zijn gaan doen? Als we weten ‘hoe en waarom’ bepaalde beslissingen worden genomen, kunnen we positief gedrag effectiever stimuleren.

Inzichten om op door te pakken

Daarvoor is het ook goed om te weten wat de mogelijke belemmeringen zijn om maatregelen toe te passen. Ook die komen aan bod tijdens het onderzoek. Inzichten uit het gedragsonderzoek helpen adviseurs, bedrijfsleven en overheden om keuzes te maken voor effectievere maatregelen; maatregelen waar melkveehouders mee aan de slag willen, waardoor er uiteindelijk minder ammoniakemissie plaatsvindt.

Plan van aanpak

Het gedragsonderzoek wordt vanuit verschillende invalshoeken aangevlogen:

  1. Vijf pilotboeren en vijf melkveehouders uit de ontwikkelteams worden op hun bedrijf geïnterviewd; start eind april/begin mei;
  2. Twee adviseurs en een of twee loonwerkers worden geïnterviewd; in mei of juni;
  3. Er wordt een schriftelijke enquête gehouden tijdens groepsbijeenkomsten (van elk ca. 10 melkveehouders); in mei, juni.

De interviews en de enquête worden uitgevoerd door onderzoekers Paul Galama en Maikel Timmerman van Wageningen Livestock Research, en Studente Henrieke  van den Dool van Aeres Hogeschool. Na analyse van de uitkomsten weten we beter wat wel of niet motiveert om ammoniakemissie maatregelen in de praktijk toe te passen.

Meer weten over het onderzoek? Mail naar paul.galama@wur.nl