Voeradvies

Mengvoerleveranciers afwachtend

De eerste stap is gezet. Alle mengvoerleveranciers in West-Nederland kregen onlangs van LTO Noord, PPP-Agro Advies en VIC Zegveld de uitnodiging voor een goed gesprek over een voeradvies met een lager percentage ruw eiwit. Het onderwerp staat bij hen ook op de agenda, da’s wel duidelijk; 90% van de mengvoederbedrijven actief in West Nederland was aanwezig in Zegveld.

Minder ruw eiwit in het voer

Het ging over de noodzaak van een aangepast voeradvies in de Veenweiden. Alle ammoniakproducenten, dus ook melkveehouders moeten hun steentje bijdragen de depositie op stikstofgevoelige natuurgebieden in onze regio terug te dringen. Een keiharde voorwaarde om met elkaar te kunnen blijven boeren in dit gebied. Minder ruw eiwit in het voerrantsoen is een van de belangrijkste maatregelen die de noodzakelijke reductie in ammoniakemissie mogelijk maakt.

Scherp advies is spannende exercitie

Is dit nieuwe informatie? Niet echt, er liggen al jaren afspraken tussen vertegenwoordigers van de mengvoerindustrie en het ministerie om maatregelen te nemen op het gebied van ammoniakemissie. Gaat er dan nu, na dit gesprek wat veranderen? Nog niet, is de verwachting, daarvoor werden de voerleveranciers te weinig concreet. Ze gaven aan dat er mogelijkheden zijn, maar dat het heel lastig is en veel van het bedrijfsmanagement bij de veehouder vraagt. De opmerking dat eiwit het gaspedaal voor de melkproductie is schiet in de roos. Een verlaging van het eiwit in het rantsoen is balanceren op de rand van de behoefte van een koe. Verlagen van het ruw eiwit in het rantsoen vraagt echt vakmanschap van boer en veevoederleverancier.

Uit het gesprek kwamen geen nieuwe afspraken voort, dus er zal zeker op korte termijn een vervolggesprek moeten komen om met de individuele veevoerbedrijven te kijken wat er wèl mogelijk is. Veehouder en voerleverancier moeten samen in beweging komen om de benutting van stikstof te verbeteren. Als melkveehouder alleen red je het niet.

“Van onverteerbaar advies wordt je bedrijf niet beter, van 15% ruw eiwit in het voer wel”

Het is een half jaar geleden dat LTO Noord, PPP-Agro Advies en VIC Zegveld in samenwerking met Proeftuin Veenweiden bij melkveehouders en adviseurs het belang van minder ruw eiwit in het voer benadrukten. Dat deden ze met advertenties en artikelen in de campagne ‘Op grond van Morgen’. De aftrap was met de slogan: “Van onverteerbaar advies wordt je bedrijf niet beter, van 15% ruw eiwit in het voer wel” en dat leidde tot heel wat reacties. Tijdens de Proeftuin Veenweiden bijeenkomsten die daarop volgden, met FrieslandCampina en De Samenwerking, kregen melkveehouders concrete tips hoe ze met het eiwitgehalte in het voer aan de slag kunnen gaan.

Welke mengvoerbedrijven en –adviseurs pakken dit op?

Verlaging van ruw eiwit in het voer blijft een speerpunt. Op korte termijn stappen zetten is nodig om op lange termijn de gewaardeerde melkveehouderij in onze regio vitaal en wendbaar te houden. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de mengvoerleveranciers, want een bijpassend rantsoen is onmisbaar. Een gezonde toekomst van de veehouderij in West Nederland staat op het spel nu de PAS opnieuw op het spel staat. Afwachten heeft geen zin meer. LTO Noord, PPP-Agro Advies en VIC Zegveld zijn op zoek naar mengvoerbedrijven en –adviseurs die – samen met hen – de uitdaging aan willen gaan.